Hole-In-One

På generalforsamlingen 2017 blev ideen om en Hole-In-One Klub i Tirsdagsklubbens regi luftet.

Ideen er at have en ekstraordinær præmie til den – eller de – der laver hole-in-one.

Og nu starter vi op her i 2018.

De første tre år har der ikke været nogle udbetalende HIO’er, så der er i skrivende stund over 10.000 kroner i puljen (pr. 1. februar 2021).

Medlemsliste - klik på billedet

Jens Hjortkjær 20. august 2019 – hul 13

Den 20. august 2019 til vores gunstart, lavede Jens Hjortkjær en hole-in-one på hul 13. Desværre var han ikke med i vores HIO-klub, men whiskyen blev nydt i fulde drag og Jens blev hyldet!

Vil du være med?

Så skal du bare betale 100 kroner hvilket samtidig betyder at du er tilmeldt.

Bestemmelser

1 – Klubbens navn
Tirsdagsklubbens Hole-In-One Klub.

2 – Klubbens formål
At forøge spændingen ved golfslaget på alle par 3 huller, samt at have en ekstraordinær præmie for hole-in-one.

3 – Medlemmer
Medlemmer af Tirsdagsklubben kan optages i Hole-In-One Klubben.

4 – Definition af Hole-In-One

  • Slaget skal finde sted på de i Tirsdagsklubbens normale tirsdags-spilledage i henhold til turneringsplanen eller under Tirsdagsklubbens årlige tur.
  • Runden skal være spillet med en medspiller/markør fra Tirsdagsklubben.
  • Slaget skal være det første slag på hullet, det vil sige, at Hole-In-One med en ny eller provisorisk bold ikke anerkendes.
  • Slaget skal være slået til den ordinære green fra et af de ordinære teesteder, eller fra et af klubben afsat provisorisk teested, som dog ikke må ligge mindre end 80 meter fra green eller 90% af hullets ordinære længde for huller under 80 meter.
  • For runden skal et scorekort være korrekt udfyldt og underskrevet af spiller og markør.
  • Slaget skal indberettes til Formandskabet snarest efter rundens afslutning.

5 – Økonomi
Ved optagelse i Hole-In-One Klubben betales et årligt indskud på 100 kroner.

Indskuddet kan indbetales fra 1. januar til sidste officielle Tirsdagsturnering, og er gældende fra indbetalingstidspunktet på Tirsdagsklubbens konto, og resten af året.

Indskuddet indbetales via MobilePay 218400.
Husk navn og DGU-NR.

Hvis det samlede indskud (puljen) overstiger 20.000 kroner, tilbagebetales indskuddet til medlemmerne i forhold til det indskud, hver enkelt har indbetalt. Er man ikke medlem på udbetalingstidspunktet, tilgår det indbetalte indskud Tirsdagsklubben.

Ved udmeldelse af Hole-In-One Klubben returneres indskuddet ikke, og indskuddet vil fortsat være en del af puljen.

6 – Betingelser for udbetalinger
Hole-In-One udbetalinger foretages hvert år på Tirsdagsklubbens generalforsamling.

Det til enhver tid samlede indskud (puljen) deles forholdstalsmæssigt blandt de spillere, der i årets løb har fået Hole-In-One, idet den enkelte spiller kun kan modtage andele af puljen i de pågældende år, hvor spilleren har indbetalt indskud.

Når puljen er udbetalt, startes forfra.

7 – Ansvarlig
Tirsdagsklubbens formandskab er ansvarlig for Hole-In-One Klubben.
Enhver uregelmæssighed afgøres af formandskabet.
Formandskabet udarbejder og ajourfører en liste udvisende medlemmer, indskud og udbetalinger.
Listen er tilgængelig på www.korsoergolf-tirsdag.dk/hio

Scroll to top