Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes normalt tredje søndag i september.

Nøjagtig dato fremgår af Turneringsplanen på hjemmesiden.

Generalforsamlingen er et arrangement med golfspil (18 hullers netto slagspil fra rød tee), frokostbuffet og ordinær generalforsamling, herunder udlevering af årets præmier.

IMG_1839

GF historik

Per Jacobsen (Tjas) tog dirigent-stokken og førte os på 25 min. gennem årets generalforsamling.

Masser af klapsalver; til formandskabets årsberetning, til hulspilsvinderen og til de øvrige vindere af årets lister.

Årets tur i 2024 bliver gennemført i den 3. fulde weekend (16.-17.-18. august 2024). Og det bliver også 3. fulde weekend fremover.
Det skyldes at DGU altid afholder Danmarks-turnering i den 2. weekend, og da Tirsdagsklubben har re mange medlemmer der også spiller med i Danmarks-turneringen, har de tidligere været afskåret for at deltage i vores tur. Håbet med ændringen er, at nogle af disse medlemmer vil deltage i vores tur fremover.

Manneklubben er blevet orienteret om denne ændring.

Hulspils-turneringen kører igen i 2024.
Formandskabet opfordrede til fuld program (= 32 deltagere) samt at alle deltagere har lidt ekstra fokus på at få spillet kampene indenfor deadlines.

HIO-puljen på 17.600 går videre til 2024.

10-10-10 resultater

Nærmest flaget

Hul 3
1,15 – Claus Gjermandsen

Hul 8
4,05 Martin Frandsen

Hul 13
1,58 Per Jacobsen

Hul 16
1,31 – Ole Stenbæk Madsen

Hul 18
1,53 – Martin Frandsen

Per Stenbæk Madsen førte os hurtigt og elegant gennem årets generalforsamling.

20 min. tog det.

Masser af klapsalver; til formandskabets årsberetning, til hulspilsvinderen og til de øvrige vindere af årets lister.

Formandskabet afslørede at vi prøvekører frit valg af tee-sted til gunstarten i maj 2023.

10-10-10 resultater

Nærmest flaget

Hul 3
1,93 – Michael Christensen

Hul 8
5,38 Svend Sørensen

Hul 13
1,49 Allan René Hansen

Hul 16
2,25 – Søren Bomholt

Hul 18
1,17 – Daniel Nielsen

Invitation og dagsorden

Til alle medlemmer af Tirsdagsklubben

Du inviteres hermed til årets Generalforsamling søndag den 17. oktober 2021.

Program for dagen
08.30                Velkomst, instruktion, holdinddeling og en lille en til halsen
09.00-13.30     Slagspil (netto) fra tee-47 som gunstart
13.30-14.30     Frokostbuffet, herunder overrækkelse af dagens præmier
14.30-16.00     Generalforsamling – herunder overrækkelse af årets præmier

Øvrige bemærkninger
Da vi har et lille overskud er der tilskud til GF i år.
Så din samlede pris bliver 130 kroner der dækker både frokost og præmiepenge (10-10-10)
Drikkevarer er for egen regning.

Tilmelding sker ved indbetaling af 130 kroner via Mobilepay 218400 – inden søndag den 10. oktober 2021 kl. 15.00.

Vi spiller 10-10-10 i to rækker, så der er præmier til de bedste på for-9, bag-9 og spillet samlet – ud fra præmieskemaet fra morgengolf.
Ved lige score vinder laveste handicap.

Turneringen er naturligt ikke tællende i regi af Tirsdagsklubbens tabeller, da sidste tællende turnering blev spillet den 14. september.

Modtagelse af præmier kræver tilstedeværelse ved generalforsamlingen, såfremt der ikke er en aftale om fraværet med Formandskabet.
Modsat fastholdes den enkeltes placering, men præmien tilfalder Tirsdagsklubben.

Du kan naturligvis vælge alene af deltage i generalforsamlingen.

Generalforsamlingens dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra Formandskabet
 3. Årets regnskab forelægges
 4. Fastsættelse af næste års kontingent
 5. Forslag fra Formandskabet
 6. Indkomne forslag
  1) B-række indføres for tættest-på-flaget på alle par-3 huller samt hul 18
  Øvrige forslag skal være Formandskabet i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen
 7. Valg af Formandskab
 8. Eventuelt
 9. Overrækkelse af præmier til årets vindere
  – Eclectic/brutto nr. 1-3
  – Eclectic/netto nr. 1-3
  – Bedste bruttoscore
  – Bedste nettoscore
  – Bedste stableford fra Tee-58
  – Tirsdagstabellen nr. 1-3

De bedste golfhilsner
Formandskabet

Beslutningsreferat

Følgende blev der informeret om og besluttet på årets generalforsamling.

 • 121 medlemmer
 • Heldigvis endnu et år uden medlemmer der er gået bort
 • Efter flere år hvor både Puttemesterskabet og Short Game mesterskaberne har haft få deltagere, blev det besluttet at vi lægger dem begge på hylden, hvorfor de udgår af 2022-turneringskalenderen
 • Med 40 tilmeldte holder vi fast i GF-konceptet
 • Tættest-på-hullet præmierne fastholdes på hul 3, 8, 13 og 16 samt hul 18
 • Formandskabet er ændret idet Per Møller har valgt at træde tilbage. Ulrik Olsen er nyt medlem af Formandskabet
 • Kontingentet på 250 kroner fastholdes
 • Hole-In-One klubben blev ivrigt diskuteret. Dirigent Per Jacobsen skar til sidst igennem og generalforsamlingen var enig i at det var op til Formandskabet at beslutte hvordan den skal fortsætte.På møde 29. oktober 2021 blev Formandskabet enige om at tilbagebetale de 20.500 der er i puljen, så hver enkelt får det beløb retur som de har indbetalt siden 2018, hvor HIO-klubben startede op.
  Bestemmelser fortsætter uændret.
  Så vi nulstiller og starter forfra i 2022.
 • Siden 2000 har det kostet 20 kroner at spille med hver tirsdag. Det blev besluttet at sætte beløbet op til 30 kroner
 • Fra og med 2022 vil betaling af de 30 kroner ske inden sæson-start, idet hver enkelt medlem selv vurderer hvor mange runder de kommer til at spille og MobilePay’er beløbet til 218400. Efter sæsonafslutningen refunderes et evt overskud, alternativt indbetales det evt. underskud
 • Hulspilsturneringen bliver i 2022 for max 32 deltagere i en samlet række – tilmelding sker efter først-til-mølle-princippetSamtidig sletter vi 7/8-reglen om forskel i antal slag, så der regnes med fuldt handicap. Dette for at gøre det nemmere.
 • E5-reglen hvor man med 2 strafslag kan droppe en bold i fairway spiller vi IKKE med i Tirsdagsklubben. Det blev præciseret og indarbejdes i bestemmelserne

Resultater 10-10-10

For-9
René Kristoffersen – 33
Ole Paulsen – 33
Ole Sørensen – 33
Mikkel Stenbæk Larsen – 34
Henrik Pedersen – 34

Bag-9
Martin Frandsen – 34
Niels O. Pedersen – 35
Flemming Hansen – 35
Frank Schou – 36
Allan René Hansen – 36

Spillet
Martin Frandsen – 70
Henrik Lundgaard – 72
Flemming Hansen – 72
Henrik Pedersen – 72
Mikkel Stenbæk Larsen – 74

Tættest flaget

Hul 3
Henrik Christoffersen – 2,60
Svend Sørensen – 3,03

Hul 8
Mikkel Stenbæk Larsen – 1,17
Martin Kristoffersen – 6,48

Hul 13
Mikkel Stenbæk Larsen – 0,80
Svend Sørensen – 2,33

Hul 16
Daniel Nielsen – 1,25
Henrik Frederiksen – 1,29
Frederik Nielsen – 2,08

Hul 18
Frederik Nielsen – 3,80
Martin Frandsen – 5,74
Daniel Nielsen – 6,13

Aflyst

Mail sendt ud til alle 104 medlemmer onsdag den 7. oktober 2020:

Til medlemmer af Tirsdagsklubben i Korsør Golfklub

På Tirsdagsklubbens hjemmeside fremgår det, at Tirsdagsklubbens generalforsamling for 2020 gennemføres den 18. oktober 2020.

Grundet coronasituationen, herunder det faktum, at vi nu er 104 medlemmer og der kun må være 45 personer i restauranten i Korsør Golfklub, hvor vi ikke skal betale for leje af lokale, har formandskabet besluttet at aflyse den årlige generalforsamling for 2020.

De nuværende vedtægter vil således fortsat være gældende frem til en kommende generalforsamling.

Formandskabet vil snarest coronasituationen åbner mulighed for afholdelse af en generalforsamling, indkalde til enten en ekstraordinær- eller ordinær generalforsamling.

Årets resultater optages på Tirsdagsklubbens hjemmeside.

Årets pengepræmier overrækkes via MobilePay til respektive vindere.

Årets vandrepokal overrækkes til vinderen (Henrik Stenbæk Madsen) efter nærmere aftale med formandskabet.

Med venlig golfhilsen
Formandskabet

Invitation & Dagsorden

Tirsdagsklubbens medlemmer inviteres hermed til årets Generalforsamling der gennemføres lørdag den 28. september 2019 i Korsør Golfklub i henhold til nedenstående plan.

08.30                Velkomst, instruktion, holdinddeling og en lille en til halsen
09.00-13.30     Slagspil (netto) fra rød tee som gunstart
13.30-14.30     Frokostbuffet, herunder udlevering af dagens præmier
14.30-16.00     Generalforsamling – herunder udlevering af årets præmier

Øvrige bemærkninger
Tilmelding foretages i Golfbox ikke senere end onsdag den 18. september 2019 kl. 12.00

Der er præmier til nr. 1, 2 og 3 i hver række (A og B rækken).

Der ydes tilskud fra Tirsdagsklubben. Din pris for hele arrangementet inklusiv frokostbuffet incl. betaling for 10,10,10 er 130 kroner (eksklusiv drikkevarer).

Betaling foretages ikke senere end 18. september 2019 kl. 12.00 på Tirsdagsklubbens MobilePay 93981137.

I golfturneringen spilles der også 10, 10, 10 i en samlet række.

Ved lige score vinder laveste handikap, derefter point på de sidste 9, 6, 3, 2 og 1.

Turneringen er naturligt ikke tællende i regi af Tirsdagsklubbens tabeller.

Modtagelse af præmier kræver tilstedeværelse ved generalforsamlingen, såfremt der ikke er en aftale om fraværet med Formandskabet. Modsat fastholdes den enkeltes placering, men præmien tilfalder Tirsdagsklubben.

Der kan naturligvis deltages alene i generalforsamlingen.

Generalforsamlingens dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra Formandskabet
3. Årets regnskab forelægges
4. Fastsættelse af næste års kontingent
5. Forslag fra Formandskabet – ingen
6. Indkomne forslag – ingen endnu
Forslag skal være Formandskabet i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen
7. Valg af Formandskab
8. Eventuelt
9. Overrækkelse af præmier til årets vindere

(Eclectic/brutto 1-3, eclectic/netto 1-3, bedste bruttoscore 1-2, bedste nettoscore 1-2, bedste stableford fra Back tee, mest ihærdige samt Tirsdagstabellen 1-3.

Forslag til generalforsamlingen skal være Formandskabet i hænde i henhold til vedtægterne. Alle forslag skal fremsendes på mail.

De bedste golfhilsner
Formandskabet

Beslutningsreferat

Følgende blev besluttet på årets GF:

– 95 medlemmer. Heldigvis heller ingen der døde i 2019
– Hulspil: Hvis man står lige efter hul 18 og spiller videre på hul 1 blev det aftalt at Formandskabet beslutter om der tildeles slag påny
– Puttemesterskab og Short Game mesterskab er svære at få mange med til, så det blev aftalt at Formandskabet kigger på andre muligheder. F.eks. at slå dem sammen og gennemføre dem en hverdagsaften
– Hvordan skal vi forholde os hvis nogle bliver afbrudt af f.eks. torden? Formandskabet kigger på det og beslutter hvad der skal ske med præmiering og forbedringer
– Vi fastholder formattet for GF med en morgenbitter. Med 33 deltagere er der virkelig god opbakning
– Tættest på præmier fortsætter uændret med en præmie på hul 3, 8, 13 og 16 samt hul 18 i to
– Formandskabet blev genvalgt
– Kontingentet blev fastholdt
– Generelt fastholdes 2019-aktiviteterne i 2020, dog med den lille ændring at simulatormesterskabet erstattes af en vinterturnering en dag i en af årets første måneder

Invitation & Dagsorden

Tirsdagsklubbens medlemmer inviteres hermed til årets Generalforsamling der gennemføres lørdag den 29. september 2018 i Korsør Golfklub i henhold til nedenstående plan.

09.30               Velkomst, instruktion, holdinddeling og en lille en til halsen.
10.00-14.30     Slagspil (netto) fra rød tee som gunstart.
14.30-15.30     Frokostbuffet, herunder udlevering af dagens præmier.
15.30-17.00     Generalforsamling – herunder udlevering af årets præmier.

Hvorfor gunstart kl. 10.00?
Årsagen til den lidt sene gunstart er, at greenkeeperne gerne vil give os optimale greens af spille på. Derfor har klubben indgået en aftale med greenkeeperne om, at de skal have frem til kl. 10.00.
Det er altså en fordel for os spillere og samtidig giver det greenkeeperne rimelige arbejdsvilkår.

Øvrige bemærkninger
Tilmelding foretages i Golfbox ikke senere end onsdag den 19. september 2018 kl. 12.

Der er præmier til nr. 1, 2 og 3 i hver række (A og B rækken).

Der ydes tilskud fra Tirsdagsklubben. Din pris for hele arrangementet inklusiv frokostbuffet samt betaling for 10,10,10 er 130,- (eksklusiv drikkevarer).

Betaling foretages ikke senere end 19. september 2018 kl. 12 på Tirsdagsklubbens MobilePay 93981137.

I golfturneringen spilles der også 10, 10, 10 i en samlet række.

Ved lige score vinder laveste handikap, derefter point på de sidste 9, 6, 3, 2 og 1.

Turneringen er naturligt ikke tællende i regi af Tirsdagsklubbens tabeller.

Modtagelse af præmier kræver tilstedeværelse ved generalforsamlingen, såfremt der ikke er en aftale om fraværet med Formandskabet. Modsat fastholdes den enkeltes placering, men præmien tilfalder Tirsdagsklubben.

Der kan naturligvis deltages alene i generalforsamlingen.

Generalforsamlingens dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra Formandskabet
3. Årets regnskab forelægges
4. Fastsættelse af næste års kontingent
5. Forslag fra Formandskabet – ingen
6. Indkomne forslag – ingen endnu
Forslag skal være Formandskabet i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen
7. Valg af Formandskab
8. Eventuelt
9. Udlevering af præmier til årets vindere

(Eclectic/brutto 1-3, eclectic/netto 1-3, bedste bruttoscore 1-2, bedste nettoscore 1-2, bedste stableford fra Back tee, mest ihærdige samt Tirsdagstabellen 1-3.

Forslag til generalforsamlingen skal være Formandskabet i hænde i henhold til vedtægterne. Alle forslag skal fremsendes på mail!

De bedste golfhilsner
Formandskabet

Beslutningsreferat

Følgende blev besluttet på årets GF:

– 76 medlemmer. Heldigvis ingen der døde i 2018
– Det er hcp fra den senest spillede runde der tæller med
– Der kommer nye slagspilsregler i 2019. I Tirsdagsklubben vil vi arbejde på at fastholde de
eksisterende regler så der stadig kan komme enkelte 12-13-14’ere på scorekortene
– Formandskabet skal arbejde på at få tildelt tider f.eks. fra kl. 15-17, så det bliver nemmere
for os at spille sammen. Tiderne kunne frigives fredagen før
– Vi fastholder formattet for GF med en morgenbitter. Med 24 deltagere er der god opbakning.
Så vi gentager succes’en næste år
– Formandskabet arbejder på at kreere en Hole-In-One forsikringsordning
– Hulspils-turneringen kører igen næste år, selvom der kun var 16 deltager i år
– Tættest på præmier fortsætter uændret med en præmie på hul 3, 8 og 13 samt hul 18 i to
– Formandskabet blev genvalgt
– Kontingentet blev fastholdt
– Generelt fastholdes 2018-aktiviteterne i 2019.

29. september 2018
Vi spillede slagspil fra rød tee i to rækker med 3 præmier i stedet for 10-10-10.Resultat:
A-rækken: Lars Hoppe Hansen (67), Peter ‘Jyde’ (71) og Frank Schou (73)
B-rækken: Per Jarmer (70), Henrik Pedersen (73) og Eigil larsen (76)

Invitation & Dagsorden

I lighed med sidste år inviteres medlemmer af Tirsdagsklubben hermed til årets Generalforsamling der gennemføres søndag den 8. oktober 2017 i Korsør Golfklub i henhold til nedenstående plan.

09.15-10.00     Velkomst, instruktion, holdinddeling og en lille en
10.00-14.30     Slagspil (netto) fra rød tee som gunstart
14.30-15.30     Frokostbuffet, herunder udlevering af dagens præmier
15.30-17.00     Generalforsamling – herunder udlevering af årets præmier

Mødetid er præcis kl. 09.15.

Hvorfor gunstart kl. 10.00?
Årsagen til den lidt sene gunstart er, at greenkeeperne gerne vil give os optimale greens af spille på. Derfor har klubben indgået en aftale med greenkeeperne om, at de skal have frem til kl. 10.00.
Det er altså en fordel for os spillere og samtidig giver det greenkeeperne rimelige arbejdsvilkår.

Øvrige bemærkninger
Tilmelding foretages i Golfbox ikke senere end 4. oktober 2017.

Vi håber at Lars-Erik Madsen fra Sparekassen Sjælland IGEN I ÅR vil sponsorere turneringen med en ”lille skarp” til morgenbuffeten samt præmier til nr. 1, 2 og 3 i hver række (A og B rækken).

Der ydes tilskud fra Tirsdagsklubben. Din pris for hele arrangementet inklusiv frokostbuffet er 100,- (eksklusiv drikkevarer).

Betaling foretages ikke senere end 4. oktober på Tirsdagsklubbens MobilePay 93981137.

I golfturneringen spilles der også 10, 10, 10 i en samlet række.

Ved lige score vinder laveste handikap, derefter point på de sidste 9, 6, 3, 2 og 1.

Turneringen er naturligt ikke tællende i regi af Tirsdagsklubbens tabeller.

Modtagelse af præmier kræver tilstedeværelse ved generalforsamlingen, såfremt der ikke er en aftale om fraværet med Formandskabet. Modsat fastholdes den enkeltes placering, men præmien tilfalder Tirsdagsklubben.

Der kan naturligvis deltages alene i generalforsamlingen.

Generalforsamlingens dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra Formandskabet
3. Årets regnskab forelægges
4. Fastsættelse af næste års kontingent
5. Forslag fra Formandskabet – ingen
6. Indkomne forslag – ingen endnu
Forslag skal være Formandskabet i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen
7. Valg af Formandskab
8. Eventuelt
9. Udlevering af præmier til årets vindere
(Eclectic/brutto 1-3,eclectic/netto 1-3,bedste bruttoscore 1-2,bedste nettoscore 1-2
bedste stableford fra Back tee,mest ihærdige samt Tirsdagstabellen 1-3

Forslag til generalforsamlingen skal være Formandskabet i hænde i henhold til vedtægterne. Alle forslag skal fremsendes på mail!

De bedste golfhilsner
Formandskabet

Beslutningsreferat

Følgende blev besluttet på årets GF:

1) Vi fastholder formattet for GF med en morgenbitter. Med 28 deltagere er der god opbakning. Så vi gentager succes’en næste år
2) Formandskabet arbejder på at kreere en Hole-In-One forsikringsordning
3) Hulspils-turneringen kører igen næste år
4) Tættest på præmier fortsætter
5) Formandskabet blev genvalgt
6) Kontingentet blev fastholdt
7) Generelt fastholdes 2017-aktiviteterne i 2018
Vi spillede slagspil netto fra RØD tee.
Og som lidt ekstra kulør på dagen spillede vi også 10-10-10 med 4 præmier.UD                                     IND                                    SPILLET
Nr. 1     Ole Sørensen – 32             Svend Sørensen – 37        Knud Harald Hansen – 73
Nr. 2     Allan Booker – 33               Knud Harald Hansen – 38 Svend Sørensen – 75
Nr. 3     Svend-Erik Olsen – 34       Henrik Frederiksen – 41    Ole Sørensen – 75
Nr. 4     Knud Harald Hansen – 35  Martin Kristoffersen – 41   Svend–Erik Olsen – 78

Invitation & Dagsorden

I lighed med sidste år inviteres medlemmer af Tirsdagsklubben hermed til årets Generalforsamling der gennemføres lørdag den 8. oktober 2016 i Korsør Golfklub i henhold til nedenstående plan.

09.15-10.00     Velkomst, instruktion, holdinddeling samt kaffe og en lille en
10.00-14.30     Slagspil (netto) fra gul tee som gunstart
14.30-15.30     Frokostbuffet, herunder udlevering af dagens præmier
15.30-17.00     Generalforsamling – herunder udlevering af årets præmier

Mødetid er præcis kl. 09.15.

Hvorfor gunstart kl. 10.00?
Årsagen til den lidt sene gunstart er, at greenkeeperne gerne vil give os optimale greens af spille på. Derfor har klubben indgået en aftale med greenkeeperne om, at de skal have frem til kl. 10.00.
Det er altså en fordel for os spillere og samtidig giver det greenkeeperne rimelige arbejdsvilkår.

Øvrige bemærkninger
Tilmelding foretages i Golfbox ikke senere end 4. oktober 2016.

Lars-Erik Madsen fra Sparekassen Sjælland er IGEN I ÅR sponser ved turneringen og sponserer en ”lille skarp” til morgenbuffeten samt præmier til nr. 1, 2 og 3 i hver række (A og B rækken).

Der ydes tilskud fra Tirsdagsklubben. Din pris for hele arrangementet inklusiv morgen- og frokostbuffet er 100,- (eksklusiv drikkevarer til frokostbuffeten).

Betaling foretages ikke senere end 4. oktober på Tirsdagsklubbens MobilePay 93981137.

I golfturneringen spilles der også 10, 10, 10 i en samlet række.

Ved lige score vinder laveste handikap, derefter point på de sidste 9, 6, 3, 2 og 1.

Turneringen er naturligt ikke tællende i regi af Tirsdagsklubbens tabeller.

Modtagelse af præmier kræver tilstedeværelse ved generalforsamlingen, såfremt der ikke er en aftale om fraværet med Formandskabet. Modsat fastholdes den enkeltes placering, men præmien tilfalder Tirsdagsklubben.

Der kan naturligvis deltages alene i generalforsamlingen.

Generalforsamlingens dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra Formandskabet
3. Årets regnskab forelægges
4. Fastsættelse af næste års kontingent
5. Forslag fra Formandskabet – ingen
6. Indkomne forslag – ingen endnu
Forslag skal være Formandskabet i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen
7. Valg af Formandskab
8. Eventuelt
– Præmier Hulspilsturnering
9. Udlevering af præmier til årets vindere
(Eclectic/brutto 1-3,eclectic/netto 1-3,bedste bruttoscore 1-2,bedste nettoscore 1-2
bedste stableford fra Back tee,mest ihærdige, Tirsdagstabellen 1-3 samt Race to
Storebælt 1-2)

Forslag til generalforsamlingen skal være Formandskabet i hænde i henhold til vedtægterne. Alle forslag skal fremsendes på mail!

De bedste golfhilsner
Formandskabet

Invitation & Dagsorden

Som et nyt tiltag inviteres medlemmer af Tirsdagsklubben hermed til årets Generalforsamling der gennemføres den 13. september 2015 i Korsør Golfklub i henhold til nedenstående plan.

08.00-09.00     Velkomst, instruktion, holdinddeling og morgenbuffet
09.00-14.00     Slagspil (netto) fra gul tee som gunstart
14.00-15.00     Frokostbuffet, herunder udlevering af dagens præmier
15.00-17.00     Generalforsamling – herunder udlevering af årets præmier

Øvrige bemærkninger
Tilmelding foretages i Golfbox ikke senere end 1. september 2015.

Lars-Erik Madsen fra Sparekassen Sjælland er sponser ved turneringen og sponserer en ”lille skarp” til morgenbuffeten samt præmier til nr. 1, 2 og 3 i hver række (A og B rækken).

Der ydes tilskud fra Tirsdagsklubben. Din pris for hele arrangementet inklusiv morgen- og frokostbuffet er 100,- (eksklusiv drikkevarer til frokostbuffeten).

Betaling foretages ikke senere end 1. september på Tirsdagsklubbens MobilePay 93981137.

I golfturneringen spilles der også 10, 10, 10 i en samlet række.

Ved lige score vinder laveste handikap, derefter point på de sidste 9, 6, 3, 2 og 1.

Turneringen er naturligt ikke tællende i regi af Tirsdagsklubbens tabeller.

Modtagelse af præmier kræver tilstedeværelse ved generalforsamlingen, såfremt der ikke er en aftale om fraværet med Formandskabet. Modsat fastholdes den enkeltes placering, men præmien tilfalder Tirsdagsklubben.

Der kan naturligvis deltages alene i generalforsamlingen.

Generalforsamlingens dagsorden
Valg af dirigent
Beretning fra Formandskabet
Årets regnskab forelægges
Fastsættelse af næste års kontingent
Forslag fra Formandskabet
1)    Indførelse af Generalforsamlingsdag i henhold til ovenstående plan.
2)    Kontingentforhøjelse til 200 kroner
3)    Indførelse af et tilstedeværelseskrav for præmiemodtagere ved generalforsamlingen,
såfremt de ikke har en aftale om fravær med Formandsskabet.
4)    Ændring til årets præmier således:
– Eclectic brutto 3. præmien annulleres
– ”Race to Storebælt” tilføjes med 1. og 2. præmie
Indkomne forslag
Forslag skal være Formandskabet i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen
Valg af Formandskab
Eventuelt
Udlevering af præmier til årets vindere
(Eclectic/brutto 1-3,eclectic/netto 1-3,bedste bruttoscore 1-2,bedste nettoscore 1-2
bedste stableford fra Back tee,mest ihærdige samt Tirsdagstabellen 1-3)
Forslag til generalforsamlingen skal være Formandskabet i hænde senest den 1. september 2015. Alle forslag skal fremsendes på mail!

 

De bedste golfhilsner
Formandskabet

Beslutningsreferat

GF 2015 var i nyt format.
Følgende blev besluttet på årets GF:
1) Det nye format til GF var med 26 deltagere et godt format. Så vi gentager succes’en næste år
2) Kontingentet bliver sat op til 250 kroner (fra 175 kroner), for at give formandskabet mere albuerum – og alle pengene går jo ubeskåret til Tirsdagsklubben
3) Hulspils-turneringen kører igen næste år
4) Tættest på i to på hul 18 fortsætter. Bliver måske suppleret med tættest på par-3 hul indimellem
5) Indførelse af tilstedeværelseskrav for præmiemodtagere ved GF, såfremt de ikke har en aftale om fravær med formandskabet

Vi spillede slagspil netto fra gul tee.
Og som lidt ekstra kulør på dagen spillede vi også 10-10-10 med 4 præmier.
UD                                     IND                                   SPILLET
Nr. 1     Henrik Christoffersen        Martin Kristoffersen        Henrik Christoffersen
Nr. 2     Lars-Erik Madsen              Remi Pedersen               Lars-Erik Madsen
Nr. 3     Jens Hjortkjær                   Tom Nielsen                   Kim Jensen
Nr. 4     Martin Frandsen                Henrik Christoffersen     Martin Krsitoffersen

Dagsorden

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 9. september i Golf Caféen.Inden Generalforsamlingen spilles der 18 huller fra rød tee.Sidste bold der kan deltage i turneringen er kl. 15.45 – dette da vi skal nå ind inden solnedgang.Efter turneringen vil der være spisning for dem som ønsker at deltage.
Umiddelbart efter spisningen vil Generalforsamlingen blive afholdt med tilhørende overrækkelser af årets præmier.Tilmelding til turneringen foregår som normalt ved tidsbestilling i Golfbox.
Tilmelding til selve Generalforsamling og spisning foregår via Turneringsmodulet i Golfbox.Dagsorden
Valg af dirigent
Beretning fra Formandskabet
Årets regnskab forelægges
Fastsættelse af næste års kontingent
Forslag fra Formandskabet
Indkomne forslag
(Forslag skal være Formandskabet i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen)
Valg af Formandskab
Eventuelt
Udlevering af præmier til årets vindere
(Eclectic/brutto 1-3,eclectic/netto 1-3,bedste bruttoscore 1-2,bedste nettoscore 1-2
bedste stableford fra Back tee,mest ihærdige samt Tirsdagstabellen 1-3)
Forslag til generalforsamlingen skal være Formandskabet i hænde senest den 1. september 2014. Alle forslag skal fremsendes på mail!Vi håber på,at rigtig mange af vores medlemmer vil deltage i denne sæsonens sidste arrangement.På gensyn
FormandskabetSkrevet af Mickei den 31.8.2014

Dagsorden

Tirsdag den 17. september 2013 kl. 20.00 i Korsør Golf Klubs cafeDagsorden1. Valg af dirigent
2. Beretning fra Formandskabet
3. Årets regnskab forelægges
4. Fastsættelse af næste års kontingent
5. Forslag fra Formandskabet
6. Indkomne forslag:
1. Forslag fra Karl-Erik Svarre:Ændring af Turneringsbestemmelser
Nuværende ordlyd:1. tee kan anvendes i perioden 13.00 til 17.00
Ny ordlyd:1. tee kan anvendes i perioden 11.00 til 17.00
7. Valg af Formandskab
8. Eventuelt
9. Udlevering af præmier til årets vindere
(Eclectic/brutto 1-3,eclectic/netto 1-3,bedste bruttoscore 1-2,bedste nettoscore 1-2,
bedste stableford fra Back tee,mest ihærdige samt Tirsdagstabellen 1-3).Venlig hilsen
FormandskabetSkrevet af Mickei den 9.9.2013

Indkaldelse

Hermed indkaldes der til Generalforsamling tirsdag den 17. september 2013 kl. 20.00.Generalforsamlingen afholdes i henhold til gældende vedtægter for Tirsdagsklubben (https://www.korsoergolf-tirsdag.dk/medlemsinfo/).På dagen spilles der fra Rød tee.
Der spilles Stableford. Sidste bold skal spille ud senest kl. 15.45.
Runden tæller ikke med i årets turneringer. Der vil dog være præmier til dagens vindere.Inden Generalforsamlingen er der fælles spisning for de som er interesseret i Golf Cafe’en hvor Generalforsamlingen også afholdes.Forslag til Generalforsamlingen skal være Formandskabet i hænde senest 14 dage før.
Men da vi har udskudt Generalforsamlingen har vi valgt at dispensere for dette.
Derfor skal forslag være os i hænde senest fredag den 6. september kl. 14.00.Forslag mailes til mic.kei@live.dk,eller afleveres personligt til et medlem af Formandskabet.Tilmelding til spisning under Generalforsamlingen vil foregå via Golfbox.Dagsorden og indkomne forslag vil blive offentliggjort her på siden,senest 7 dage før Generalforsamlingen.Vi håber at rigtigt mange vil møde op og deltage. Ikke mindst de medlemmer som ligger til at modtage præmier i årets turneringer, da disse vil blive udleveret på denne dag.Mange hilsner
FormandskabetSkrevet af Mickei den 2.9.2013
Scroll to top