Formandskab

Siden 2012 har nedennævnte siddet i Formandskabet.

Du er altid velkommen til at maile til os via kgktirsdagsklub@gmail.com eller kontakte os direkte.

Per Møller

21 65 35 26

pergmoeller@stofanet.dk

Svend Sørensen

21 16 24 61

svend.sorensen@post.tele.dk

Henrik Lundgaard

61 85 48 94

lundgaard1955@outlook.dk

Martin Kristoffersen

25 10 17 18

sysjov@gmail.com

Scroll to top